Barn & Hund

At få hund kan gøre en stor forskel i et barns liv.

Samvær og samspil imellem hunde og mennesker kan noget særligt.


Hunde beroliger og trøster børn på andre måder end vi voksne mennesker.
Vore hunde har en særdeles god og fint udviklet evne til at berolige mennesker. 

Læs mere under fanen terapihunde, da vi der beskriver en del af vores opdræt og tilgang til hundene.

Samværet med en hund opleves for de fleste behageligt og det har i sig selv en effekt som belønning. Samtidig kan det virke beroligende for sanseapparatet og følelserne at ae og kramme en hund, når den er rolig. Det betyder, at hunde og andre pelsdyr med fordel kan bruges, når børn skal beroliges eller trøstes.

Hunden afleder og giver et fælles fokuspunkt og kan aflede barnets opmærksomhed fra en negativ stimulus. Man kan også sammen gå en tur med en hund, hvor man kan tale om hunden og om alt muligt andet – og med tiden også om svære ting. Derved vil hunden fungere som katalysator og blive bindeled imellem menneskerne i familien.

Relationen til en hund motiverer og giver selvtillid til et barn, i den sociale tilknytning der kommer når barnet er sammen med hunden. Hunde opsøger kontakt og viser en tydelig interesse og umiddelbar gensynsglæde. Barnet føler sig vellidt, og det bidrager til at opbygge barnets selvværd og selvtillid. Det modarbejder følelsen af ensomhed. Samtidig kan glæden til samværet med dyret være det, der motiverer barnet til at møde verden og også at bevæge sig mere. Og hvis barnet derudover får konkrete opgaver eller pligter i forhold til dyret, styrker det barnets følelse af at være en omsorgsperson, at være ansvarlig og oplevelsen af at gøre en forskel. Et barn udvikler en dybere og stærkere empati når det er vokset op med en hundeven.


Vores hunde er tydelige i deres kropssprog og de er udviklet til at knytte stærke bånd og derfor egner de sig særligt godt til børn med autisme, angst og andre særlige behov. Vi har i vores opdræt et særligt mål for øje- at udvikle de bedste hunde til terapi, både aktivt og som en medfølgende faktor. Læs mere under fanen terapihunde.